De tijd staat niet stil en met de onophoudelijke snelle technologische ontwikkelingen is de vraag naar specialisatie groot. Als bedrijf is het duidelijk dat je dit in alle vormen moet omarmen en daarbij terugpakt naar de basis, de WHY. In de dienstverlenende sector behoor je een toegevoegde waarde aan te bieden die de klant zelf niet in huis heeft.
Om hierbij een kwalitatief hoogstaande dienst te leveren is teamwork essentieel. Want alleen door een topteam kan er een uitzonderlijke topprestatie geleverd worden en behoud je de unieke waarde en dienst.

Teamwork in de natuur
Het lijkt een onnatuurlijke omschrijving maar het zorgt zelfs in de natuur voor prachtige verschijningen. Denk maar eens aan de ganzen die gakkend voorbijvliegen in een magische V-formatie. Dit gedrag is opmerkelijk omdat ze door dit teamwork ongekende vliegprestaties leveren. Ze wisselen van koppositie en verminderen samen het energieverbruik. Samenwerken levert voor deze ganzen dus ook individueel meer op.
Een roedel wolven, een groep leeuwen, beide uitstekende voorbeelden van goed leiderschap, samenwerking en commitment.
Ook mieren zijn een vlijtig, samenwerkend volkje, met een duidelijke taakverdeling. Het mooie is dat het gedrag van iedere individuele mier zorgt voor de organisatie en aansturing. Ze maken een daarnaast een natuurlijke loopbaan mee in het tempo wat ze zelf aankunnen. Ook mieren hebben een gemeenschappelijk doel en elk teamlid is een leider, die onderling met elkaar zijn verbonden. Ze werken samen en leren van elkaar wat ze doen, communicatie is daarom ook cruciaal.

Hoe herken je een topteam
Het is iets ondefinieerbaars en toch zo herkenbaar, je ziet het meteen als je ermee in aanraking komt. Het is een positieve vibe, een energie die bij ieder individu van het team door de aders stroomt. Alles lijkt als vanzelf te gaan, een flow, een kracht, alsof ze nooit iets anders doen dan dit. Het gemak waarmee zij efficiënter, sneller, effectiever en slimmer communiceren en samenwerking als vanzelfsprekend wordt gezien. Het klinkt allemaal zo logisch maar goed teamwork bestaat uit diverse elementen.

Laten we ze hieronder eens op een rijtje zetten.

 1. Open en eerlijke communicatie
  Teamleden moeten bereid zijn om eerlijk en effectief met elkaar te communiceren over ideeën. Er moet geen drempel zijn waardoor je het gevoel hebt dat je iets niet kunt delen. Tenslotte krijg je door het delen van ieders mening een beter resultaat en grotere draagkracht binnen het team.
 2. Vertrouwen
  We kennen allemaal de workshops waarbij je jezelf laat vallen en dat je opgevangen wordt door je teamleden. Ik zie al leuke gifje hiervan op mijn netvliezen, zo lekker cliché en dat in een grappig jasje! Hoe cliché het allemaal klinkt, dit is wel een fundament waarop een team kan uitblinken.
 3. Respect
  Aretha Franklin zingt de hoofdletters los en krachtig achter elkaar in een dubbel platina plaat. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me! Dus goed kijken en waarnemen. De tijd nemen om de kwaliteiten van je waardevolle collega ook echt te zien.
 4. Vragen kunnen stellen
  Je kent dat gevoel wel, je wilt een vraag stellen en in je hoofd ratelt het maar door of het geen domme vraag is. Wat zal iedereen denken als ik zoiets vraag. Toch zijn er ook personen die nu denken, hoezo, als het onduidelijk is of ik wil iets weten, dan vraag ik het gewoon. Want door vragen te stellen leer ik, het bevordert de prestaties van je team. Daarnaast toon je interesse in het onderwerp en bouw je een band op met je teamleden. Ook zorgt het ervoor dat er punten voor verbetering kunnen komen. Want als je open en eerlijk communiceert, dan zullen je vragen ook als waardevol gezien worden. Zie je hier bij alle genoemde punten al een verband vormen?
 5. Interactie, actieve deelname
  Een team ben je niet alleen, een krachtig team onderscheidt zich doordat alle leden zich verbonden voelen. Hierdoor komt er een energie vrij die ervoor zorgt dat je je steentje wil bijdragen. De motor draait en wil vooruit, samenwerken is de olie. Om vooruit te komen, zal elk lid actief meedraaien.
 6. Krachten bundelen, dit is teamwork
  Het belangrijkste element van teamwork is toch wel, elkaar helpen. Elkaar helpen met je kracht, kennis en kunde om uitdagingen aan te kunnen die je alleen nooit kunt behalen. Samenwerken levert individueel meer op, dit is waar teamwork voor staat.
 7. Feedback ontvangen
  Door elkaar feedback te geven en dit ook te ontvangen, groeit je team uit tot een topteam. Je deelt zowel de positieve als negatieve ervaringen. De teamleden hebben de beste bedoelingen om de verbeterpunten samen te delen, het doel is tenslotte om eerlijk en respectvol naar elkaar te handelen. Een topteam kan alleen bestaan als de lat door iedereen gehaald wordt.
 8. Verbeteringen en ontwikkelingen doorvoeren en toepassen
  Dit punt hangt heel erg samen met het vorige punt en het volgende punt. Als er feedback gedeeld wordt waarbij duidelijke verbeterpunten aangehaald worden, kan dit heel positief uitpakken om het ook door te voeren. Het goed toepassen van verbeteringen, helpen het team op de langere termijn. Echter als een team verzaakt om goede veranderingen door te voeren zul je vast komen te zitten en remt dit in het traject om een topteam te worden.
 9. Goed leiderschap
  Om in de dierenmetaforen te blijven, een bezige bij is niets zonder het goede leiderschap van de koningin. Een teamleider inspireert en stelt de doelen voor, geeft duidelijkheid en helpt bij belangrijke beslissingen. Daarnaast zorgt deze voor een verbindende en positieve spirit. Maar echt leiderschap valt op door te vertrouwen op de autonomie van het team en door oprechte waardering te uiten.
 10. Duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden
  Als een kip zonder kop zorgen dat je het werk gedaan krijgt, zorgt voor alleen verliezers. Als duidelijk gecommuniceerd wordt welke verantwoordelijkheden je krijgt en wat er van je verwacht wordt heeft iedereen de juiste focus. Je behoudt de professionaliteit in het team en straal je rust uit naar de klant. Dit team weet het, kan het en doet het.
 11. Doel en missie zijn duidelijk
  Hierboven hebben we het over duidelijkheid en waar als eerste duidelijkheid over moet bestaan is het doel en de missie van het bedrijf waar je werkt. Wat doen wij, is er misschien een slogan die hierbij helpt om het voor het hele team nog duidelijker te krijgen. Een mantra, een haka, iets krachtigs. Wat wil je als bedrijf bereiken op de langere termijn. Als hier geen twijfel over bestaat bij de teamleden, zal het werk met het juiste doel uitgevoerd worden.
 12. Team trainen
  Een team kan heel succesvol zijn en toch kan de glans er na een tijdje afgaan. Dit is in de huidige markt geen vreemd verschijnsel, de ontwikkelingen en specialisaties wisselen in een rap tempo. Als je de koppositie wilt behouden, zal trainen uitkomst bieden. Blijf bij, in de markt, in het vakgebied en investeer in je team.
 13. Successen vieren
  Als laatste eentje die wel eens wordt overgeslagen. Vier samen je succes, want als je geproefd hebt van succes, zal dit naar meer smaken. Om trots met je team je succes te vieren, voelt een beetje overdreven Amerikaans aan. En wij nuchtere Nederlanders willen liever normaal doen en dan doen we al gek genoeg. Toch is het een belangrijk onderdeel om een hechter team te krijgen, sta samen stil bij wat jullie hebben bereikt. Dit geeft zoveel waarde en werkt zo inspirerend. Het geeft de motivatie om een volgend succes te behalen.

Krijg je ook zoveel energie om van jouw team een topteam te maken.
Ga dan alvast samen bedenken hoe dat je dit wilt vieren want met deze elementen ben je gegarandeerd van succes.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder…

Wij werken in ons team met de Belbin TeamrolMethode, hierover hebben we in ons vorige blog een leuke introductie geschreven, sluit mooi aan bij bovenstaand thema dus lees hem vooral hier terug